ارتباط با مدیریت

ایمیل:
 

اطلاعات تماس

تلفن مستقيم:
98-81-38380661

98-81-38381450

نمابر:                  98-81-38380628

پست الکترونیکی: ict@basu.ac.ir

تلفن داخلي: 258-259-290-291

آدرس: همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلي سينا- مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات - كد پستي 6517838695


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند