لطفا با در دست داشتن کارت شناسایی (اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه)  یا کارت دانشجویی جهت تایید و دریافت آدرس ایمیل خود به دفتر فناوری اطلاعات واقع در ساختمان مرکزی مراجعه نمایید.
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند