فرم ها > فرم درخواست ایجاد دسترسی در فایروال

لطفا فایل زیر را دانلود نموده و بعد از تکیمل آن به آدرس ict-manager@basu.ac.ir ارسال نمایید.

 

فرم درخواست ایجاد دسترسی در فایروال

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند