دکتر مرتضی یوسف صنعتی
مدیریت فناوري اطلاعات و ارتباطات
مهندس علي دشتي
رئيس فناوري اطلاعات
مهندس الهام سادات سالم
كارشناس مسئول نرم افزار
دکتر مهدی سخائی نیا
معاون مدیر فناوری اطلاعات
مهندس پریسا کاوندی
کارشناس فناوری اطلاعات
مهندس امیر جعفری
کارشناس شبکه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند