مدیر فناوری اطلاعات

دکتر مهدی سخائی نیا
تحصیلات:  دکترای کامپیوتر
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  sakhaei@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/sakhaei
تلفن:  38381450
آدرس:  آدرس: همدان – خيابان شهيد فهميده – دانشگاه بوعلي سينا، مدیریت فناوري اطلاعات و ارتباطات
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند