کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس پریسا کاوندی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
ایمیل:  p.kavandi@basu.ac.ir
تلفن:  38380661
تلفن داخلي:  290
آدرس:  دانشگاه بوعلي سينا-سازمان مركزي-طبقه دوم-اتاق 24
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند