دريافت فايل

جهت اتصال به سرور FTP دانشگاه و دانلود نرم افزارهاي موجود در آن پس از قطع كردن VPN به آدرس زير مراجعه نماييد:

http://ftp.basu.ac.net
برنامه مدیریت ایمیل Thunderbird

ThunderbirdPortable_31.3.0_English.paf

سایز:  27.20 MB
توضیحات: برنامه مدیریت ایمیل Thunderbird
تاریخ آپلود: 4/15/1394
نوع: .rar

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند