دريافت فايل

جهت اتصال به سرور FTP دانشگاه و دانلود نرم افزارهاي موجود در آن پس از قطع كردن VPN به آدرس زير مراجعه نماييد:

http://ftp.basu.ac.net
VPN‌ داخل دانشگاه

BASU-VPN

سایز:  1.06 KB
توضیحات: VPN‌ داخل دانشگاه
تاریخ آپلود: 9/17/1392
نوع: .zip

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند