برگزاری اولین دوره آموزش شبکه

برگزاری اولین دوره آموزش شبکه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در راستای آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان دانشگاه اولین جلسه آموزش مسئولین کامپیوتر دانشکده ها با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه در روز چهارشنبه 30/10/94 از ساعت 12 در سالن جلسات شهید ایزدی برگزار گردید.

در راستای آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان دانشگاه اولین جلسه آموزش مسئولین کامپیوتر دانشکده ها با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه در روز چهارشنبه 30/10/94 از ساعت 12 در سالن جلسات شهید ایزدی برگزار گردید.

آدرس کوتاه :

اخبار و اطلاعیه ها