شبکه و سخت افزار

شبکه و سخت افزار


شبکه و سخت افزار


علی دشتی
- رئیس گروه فناوری اطلاعات -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل : dashty@basu.ac.ir

تلفن : 38381450


داخلی : 258
امیر جعفری
- کارشناس مرکز داده -
تحصیلات : کارشناسی فناوری اطلاعات

ایمیل : jafari@basu.ac.ir

تلفن : 38381450


داخلی : 259
مرتضی نیازی
- کارشناس آموزش الکترونیکی -
تحصیلات : کارشناسی فناوری اطلاعات

ایمیل : m.niazi@basu.ac.ir

تلفن : 38381450


داخلی : 259
آدرس کوتاه :

اخبار و اطلاعیه ها