عدم دسترسی به اینترنت و شبکه در دانشکده هنر و معماری و خوابگاههای بیرون از سایت دانشگاه

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدین وسیله به اطلاع می رساند از ساعت 12 امروز بدلیل افتادن تیر برق حامل فیبر ارتباطی دانشکده های هنر و معماری با سازمان مرکزی مستقر در سایت اصلی دانشگاه، ارتباط شبکه و اینترنت این دانشکده ها و خوابگاههای بیرون از سایت دانشگاه تا اطلاع ثانوی قطع می باشند.

بدین وسیله به اطلاع می رساند از ساعت 12 امروز بدلیل افتادن تیر برق حامل فیبر ارتباطی دانشکده های هنر و معماری  با سازمان مرکزی مستقر در سایت اصلی دانشگاه، ارتباط شبکه و اینترنت این دانشکده ها و خوابگاههای بیرون از سایت دانشگاه تا اطلاع ثانوی قطع می باشند.

آدرس کوتاه :

اخبار و اطلاعیه ها