فرایندهای شبکه

فرایندهای شبکه


فرایندها

-فرایند رفع مشکلات سخت افزاری واحد ها و دانشکده ها 

-فرایند رفع مشکلات شبکه واحد ها و دانشکده ها 

-فرایند کاهش یا افزایش پهنای باند اینترنت 

-فرایند خرید پهنای باند اینترنت

-فرایند  تمدید دامین دانشگاه از در سایت سازمان پژوهشهای بنیادی (بروز رسانی خواهد شد)

 -فرایند سرویس دهی به خوابگاهها (بروز رسانی خواهد شد)

-فرایند ایجاد شبکه های جدید در دانشکده ها (بروز رسانی خواهد شد)

-فرایند مانیتورینگ و مدیریت وایرلس ها (بروز رسانی خواهد شد)

-فرایند خرید سخت افزار امنیتی جدید (بروز رسانی خواهد شد)

آدرس کوتاه :

اخبار و اطلاعیه ها