فرآیند دسترسی به اینترنت

فرآیند دسترسی به اینترنت


 

فرآیند ایجاد VPN اعضای هیأت علمی

 

 

فرآیند ایجاد VPN دانشجویان جدیدالورود

 

 

فرآیند ایجاد VPN کارکنان

 

 

فرآیند ایجاد VPN نیروهای فاقد رابطه استخدامی با دانشگاه

 

آدرس کوتاه :

اخبار و اطلاعیه ها