پیوند ها

No data found 

اگر هنگام ارسال و دریافت ایمیل مشکلی به وجود آمد ، به میزان فضای در حال استفاده توجه کنید.

در صورتی که ظرفیت فضای ایمیل شما پر شده است ، ابتدا ایمیل هایی که حجم بالاتری دارند را انتخاب کرده

و روی گزینه ی" Delete" کلیک کرده و از منوی سمت چپ صفحه ی ایمیل گزینه ی "Trash " را انتخاب کرده و ایمیل های موجود را انتخاب کرده و آن ها را هم از " Trash "حذف کنید .

با این کار میزان فضای آزاد برای ایمیل ها افزایش پیدا می کند و قادر به دریافت و ارسال ایمیل خواهید بود.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند