بازگشت به صفحه کامل

ترافیک سامانه های آموزش مجازی دانشگاه رایگان شد

ترافیک سامانه های آموزش مجازی دانشگاه رایگان شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به منظور حمایت حداکثری از فرآیند آموزش  مجازی دانشجویان در شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی ناشی از ادامه شیوع کرونا، با همکاری وزارت ارتباطات، تعرفه ترافیک مصرفی سامانه های آموزشی مراکز علمی و  دانشگاهی برای استفاده اساتید و دانشجویان رایگان گردیده است. در همین راستا  با پیگیری های صورت گرفته سامانه های آموزش مجازی دانشگاه بوعلی سینا نیز از این پس با اعمال تعرفه رایگان ترافیک آنها در اختیار دانشجویان گرامی قرار می گیرد.
فهرست سامانه های آموزشی دانشگاه برای اعمال تعرفه رایگان ترافیک به شرح زیر می باشد:
سامانه درس افزار : 
cw.basu.ac.ir
cw1.basu.ac.ir
cw2.basu.ac.ir
cw3.basu.ac.ir
سامانه آموزش آنلاین:
vc1.basu.ac.ir
vc2.basu.ac.ir
vc3.basu.ac.ir
 سامانه آزمون:
exam4.basu.ac.ir
 
لیست مراکز دانشگاهی که ترافیک آن رایگان گردیده است از لینک https://www.ict.gov.ir/fa/unitraffic/unitraffic4  قابل دریافت است.
آدرس کوتاه :