تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

میز خدمت کارکنان

 نام خدمت ارائه شده

فرآیند درخواست

آدرس مرتبط

کارشناس مربوطه/

 شماره تماس

VPN

 درخواست حساب کاربری اینترنت

فرآیند ایجاد VPN

---

 مرتضی نیازی

 تلفن : 38381450

داخلی: 259

تغییر کلمه عبور

مراجعه به سامانه

تغییر رمز اینترنت

 

اطلاع از وضعیت حساب کاربری اینترنت

مراجعه به سامانه

وضعیت حساب کاربری

 مرتضی نیازی

 تلفن : 38381450

داخلی: 259

فراموشی کلمه عبور

 

 مراجعه حضوری به مدیریت فناوری اطلاعات

---

 مرتضی نیازی

 تلفن : 38381450

داخلی: 259

افزایش ترافیک روزانه

فرآیند درخواست افزایش ترافیک
(در حال بروزرسانی)

---

 مرتضی نیازی

 تلفن : 38381450

داخلی: 259

ایمیل

ایجاد ایمیل دانشگاهی

 فرآیند درخواست ایمیل دانشگاهی 

        mail.basu.ac.ir    

 پریسا کاوندی

 تلفن : 38380661

داخلی: 290

فراموشی کلمه عبور

مراجعه به سامانه

https://mail.basu.ac.ir/forgetPassword.do

---

افزایش فضای ایمیل شخصی

فرآیند درخواست افزایش فضای ایمیل شخصی (در حال بروزرسانی)

---

پریسا کاوندی

 تلفن : 38380661

داخلی: 290