شرکت های پشتیبان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • مراكز و دانشكده ها فقط در ساعات اداري براي رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري و شبكه صرفا با شماره  پشتيبان مركز يا دانشكده تماس حاصل فرمايند . 

  • در صورت عدم رضايت از خدمات شركت هاي پشتيبان به شماره 30006499887766  پيامك داده شود.

 

ردیف

نام دانشکده

نام پشتیبان

محل استقرار

شماره داخلی

شماره همراه

1

دانشکده علوم

آقای قلی پور

سایت علوم

129

38267792

 

دانشکده علوم

آقای حسین خواه

 

 

09372012730

2

دانشکده شیمی

آقای موسیوند

سایت دکترا

210

09183150721

3

دانشکده کشاورزی جدید

آقای وهابیان

اتاق شماره c116

235

09188144855

4

دانشکده کشاورزی قدیم

آقای

عبدالله زاده

سایت ارشد

264

09187077561

5

دانشکده اقتصاد

آقای بهرامی

آقای غفاری

سایت دانشکده

 

09181114527

09188186734

 

6

دانشکده ادبیات

آقای جهان آرا

سایت دانشکده

311

09189026423

7

دانشکده هنر و معماری

آقای دوستی

سایت دانشکده

252

09390027827

8

دانشکده پیرادامپزشکی

آقای امینی

علیرضا امینی

سایت دانشکده

281

09189076492

09183110263

9

دانشکده مهندسی

آقای محمدی جهت

مرکز سرور

445

38292505

10

ساختمان مرکزی

آقای ترابی 

آقای غفاری  

مرکزفناوری اطلاعات

263

09353702196

09188186734

 

11

دانشکده رزن

آقای جعفری

سایت دانشکده

-------

09189076492

12

حوزه معاونت دانشجویی

آقای امینی

--------

-------

09183110263

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند