آشنایی با مدیریت

گزارش فعالیت ها

            تداوم حیات سازمان های در محیط کسب و کار مستلزم بکارگیری فناوری اطلاعات در آن سازمان­ها می­باشد. فراتر از این، لحاظ نمودن راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تصمیم گیری و برنامه ریزی های سازمانی تضمین کننده موفقیت یک سازمان می باشد. برای یک دانشگاه علاوه بر اینکه فرآیندها و خدمات آن مانند هر سازمان دیگری باید بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) صورت بگیرد، در حوزه آموزش و پژوهش بهره گیری از خدمات ارتباطی فاوا اجتناب ناپذیر است. بهره گیری از شبکه های علمی و پایگاه­های اطلاعاتی در پژوهش و استفاده از شیوه های آموزش مدرن مبتنی بر آموزش الکترونیکی ضرورتی انکارناپذیر در دانشگاه­ها می باشد.

            مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه وظیفه تامین اینترنت و ارتباطات را در کنار توسعه و بکارگیری سامانه­ های نرم ­افزاری به عهده دارد. ایجاد، توسعه و نگهداری شبکه­ کامپیوتری در سطح پردیس دانشگاه و ارائه خدمات فنی به کاربران سامانه ­ها از یک سو و برنامه ­ریزی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه همگام با توسعه دانشگاه از سوی دیگر از وظایف مهم این مدیریت می­باشد.

            در سند موجود، گزارشی هشت ساله از فعالیت ها و عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات طی سالهای 1392 تا 1400 جمع آوری شده است. جهت مشاهده این سند، اینجا کلیک نمایید