ایمیل دانشگاهی
 
مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه بوعلی‌سینا برای اشخاص(حقیقی یا حقوقی) واجد شرایط، اقدام به صدور حساب پست ‌الکترونیکی تحت دامنه‌ی ثبت شده دانشگاه بوعلی‌سینا (basu.ac.ir) می‌نماید.
دریافت کنندگان ایمیل حقیقی شامل کارکنان، اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانش آموختگان دانشگاه می باشند
دریافت کنندگان ایمیل حقوقی شامل رویدادها، همایش ها، هم اندیشی‌ها و واحدها و مدیریت های زیر مجموعه دانشگاه  بوعلی‌سینا می‌باشند
 
جهت دسترسی به میز خدمت اینجا کلیک کنید 
 
نحوه درخواست ایمیل دانشگاهی
کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی:از طریق این لینک یا آدرس اینترنتی زیر اقدام به ثبت نام نمایند.
دریافت کنندگان ایمیل حقوقی: فرم مورد نظر را از اینجا دریافت کرده و بعد از تکمیل به مدیریت فناوری اطلاعات مراجعه نمایند.
دانش آموختگان: فرم مورد نظر را از اینجا دریافت کرده و بعد از تکمیل به مدیریت فناوری اطلاعات مراجعه نمایند.
 
نحوه فعال سازی ایمیل دانشگاهی
کارکنان، اعضای هیات علمی: ارسال عدد 2 به سامانه پیامکی 30006499887766
دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با همراه داشتن کارت دانشجویی به مدیریت فناوری اطلاعات مراجعه نمایند.
 
حجم و مدت آرشیو ایمیل برای گروه های مختلف کاربری (اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان، دانش آموختگان)
اعضای هیات علمی: حجم فضای کاربری ایمیل 3 گیگابایت می باشد و مدت زمان آرشیو ایمیل برای این گروه از کاربران نامحدود است.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی: حجم فضای کاربری ایمیل برای دانشجویان دکتری  200 مگابایت و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 150 مگابایت می باشد و مدت زمان آرشیو ایمیل برای این گروه از کاربران تا قبل از زمان فارغ التحصیلی می باشد
کارکنان: حجم فضای کاربری ایمیل برای این گروه از کاربران 150مگابایت و مدت زمان آرشیو ایمیل برای این گروه از کاربران تا قبل از زمان بازنشستگی می باشد.
دانش آموختگان: حجم فضای کاربری ایمیل برای این گروه از کاربران 150مگابایت و مدت زمان آرشیو ایمیل برای این گروه از کاربران نامحدود می باشد.
 
**تذکر مهم: در صورت استفاده نکردن از ایمیل دانشگاه تا سه ماه متوالی، ابتدا غیر فعال و بعد از یک ماه درصورت عدم مراجعه کاربر حذف خواهد گردید.