پشتیبانی

شرکت های پشتیبان

ردیف نام دانشکده یا واحد نام پشتیبان(آقایان) محل استقرار شماره داخلی شماره همراه
1 علوم پایه عباسی سایت علوم 09184023500
2 شیمی و علوم نفت موسیوند سایت دکتری 09183150721
3 کشاورزی محمدی اتاق C101 09187031917
4 اقتصاد و علوم اجتماعی عناصری سایت دانشکده 09187145008
5 علوم انسانی مجاهدپرور سایت دانشکده 09107601900
6 هنر و معماری دوستی سایت دانشکده 252 09390027827
7 دامپزشکی بقائیان سایت دانشکده 09188196085
8 فنی و مهندسی کاویان سایت دانشکده 09019736636
9 حوزه معاونت دانشجویی امینی ---- 09183110263
10 ساختمان مرکزی غفاری اتاق B21 1041 09188186734
  • مراکز و دانشکده ها فقط در ساعات اداری برای رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه صرفاً با شماره پشتیبان مرکز یا دانشکده تماس حاصل فرمایند.
  • در صورت عدم رضایت از خدمات شرکت های پشتیبان به شماره 30006499887766  (طبق راهنمای ذیل) مشخصات خود را همراه با توضیحات پیامک داده  و یا با آدرس ایمیل support@basu.ac.ir مکاتبه و شماره تماس و مشخصات را ارسال فرمایید.