شرکت های پشتیبان

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ردیف

نام دانشکده

نام پشتیبان

محل استقرار

شماره داخلی

شماره همراه

1

دانشکده علوم

آقای ابراهیمی

سایت علوم

121

09302889863

2

دانشکده شیمی

آقای موسیوند

سایت دکترا

210

09183150721

3

دانشکده کشاورزی جدید

آقای بقائیان

اتاق C101

230

09188196085

4

دانشکده کشاورزی قدیم

آقای بقائیان

اتاق C101

230

09188196085

5

دانشکده اقتصاد

آقای پور عبدالهی

سایت دانشکده

283

09188176732

6

دانشکده ادبیات

آقای عبدالله زاده

سایت دانشکده

311

09187077561

7

دانشکده هنر و معماری

آقای دوستی

سایت دانشکده

252

09390027827

8

دانشکده پیرادامپزشکی

آقای امینی

سایت دانشکده

281

09183110263

9

دانشکده مهندسی

آقای مددی

سایت دانشکده

445

09189143696

10

حوزه معاونت دانشجویی

آقای امینی

--------

-------

09183110263

11

دانشکده رزن

آقای جعفری

سایت دانشکده

-------

09189076492

12

ساختمان مرکزی

آقای غفاری و

آقای درودگر

مدیریت فناوری اطلاعات

263

09188186734

09384093582

  • مراکز و دانشکده ها فقط در ساعات اداری برای رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه صرفا با شماره  پشتیبان مرکز یا دانشکده تماس حاصل فرمایند
  • در صورت عدم رضایت از خدمات شرکت های پشتیبان به شماره 30006499887766  (طبق راهنمای ذیل) مشخصات خود را همراه با توضیحات پیامک داده  و یا با آدرس ایمیل support@basu.ac.ir مکاتبه و شماره تماس و مشخصات را ارسال فرمایید.