شرکت های پشتیبان

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ردیف

نام دانشکده

نام پشتیبان

محل استقرار

شماره داخلی

شماره همراه

1

دانشکده علوم پایه

آقای عباسی

سایت علوم

 

09184023500

2

دانشکده شیمی و علوم نفت

آقای موسیوند

سایت دکترا

 

09183150721

3

دانشکده کشاورزی 

آقای محمدی

اتاق C101

 

09187031917

4

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

آقای عناصری

سایت دانشکده

 

09187145008

5

دانشکده علوم انسانی

آقای مجاهدپرور

سایت دانشکده

 

09107601900

6

دانشکده هنر و معماری

آقای دوستی

سایت دانشکده

252

09390027827

7

دانشکده دامپزشکی

آقای بقائیان

سایت دانشکده

 

09188196085

8

دانشکده فنی و مهندسی

آقای کاویان

سایت دانشکده

 

09019736636

9

حوزه معاونت دانشجویی

آقای امینی

--------

-------

09183110263

10

ساختمان مرکزی

آقای غفاری 

اتاق B21

1041

09188186734

  • مراکز و دانشکده ها فقط در ساعات اداری برای رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه صرفا با شماره  پشتیبان مرکز یا دانشکده تماس حاصل فرمایند
  • در صورت عدم رضایت از خدمات شرکت های پشتیبان به شماره 30006499887766  (طبق راهنمای ذیل) مشخصات خود را همراه با توضیحات پیامک داده  و یا با آدرس ایمیل support@basu.ac.ir مکاتبه و شماره تماس و مشخصات را ارسال فرمایید.