شبکه و سخت افزار


علی دشتی
- رئیس گروه فناوری اطلاعات -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل : dashty@basu.ac.ir

تلفن : 31401037


داخلی : 1037
امیر جعفری
- کارشناس مرکز داده -
تحصیلات : کارشناسی فناوری اطلاعات

ایمیل : jafari@basu.ac.ir

تلفن : 31401033


داخلی : 1033
مهدی محمدی جهت
- کارشناس سخت افزار -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 31401040


داخلی : 1040

نرم افزار


الهام سادات سالم
- کارشناس مسئول نرم افزار -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل : e-salem@basu.ac.ir

تلفن : 31401036


داخلی : 1036
پریسا کاوندی
- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل : p.kavandi@basu.ac.ir

تلفن : 31401034


داخلی : 1034
لیلا بارانچی
- کارشناس نرم افزار -
تحصیلات : کارشناسی ارشد نرم افزار

ایمیل : baranchi@basu.ac.ir

تلفن : 31401042


داخلی : 1042
وحیده میرزاابراهیمی
- کارشناس نرم افزار -
تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر

ایمیل : v.mirzaebrahimi@basu.ac.ir

تلفن : 31401038


داخلی : 1038
کبری زنگنه
- کارشناس امور اداری -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل : k.zangeneh@basu.ac.ir

تلفن : 31401031


داخلی : 1031