اهداف:

1- استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات به‌منظور ارتقای جایگاه علمی دانشگاه

۲- ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مسیرهای متنوع اما یکپارچه، روزآمد، پایدار و امن برای همه ذی‌نفعان دانشگاه؛

۳- تسهیل فناورانه پایش، راهبری و کنترل کیفیت خدمات در دانشگاه؛

۴- بهره‌گیری مؤثر از فناوری اطلاعات به‌منظور پشتیبانی از فرآیندهای اصلی و پشتیبان دانشگاه؛

۵- فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم به‌منظور ارائه جامع خدمات فناوری اطلاعات

 ۶- مدیریت کارا و اثربخش داده‌، اطلاعات و دانش در سطح دانشگاه با نگاهی جامع‌، یکپارچه و نظام مند؛

مسئولیتها:

1-- نیازسنجی، تحلیل، طراحی، برنامه‌ریزی و تأمین زیرساخت سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه؛

۲- تدوین و ابلاغ برنامه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی

 ۳- نوآوری و ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات دانشگاه با فراهم آوردن خدمات یکپارچه و روزآمد فناوری اطلاعات؛

۴- طراحی، راه‌اندازی و مدیریت مرکز داده اصلی و مرکز داده پشتیبان دانشگاه؛

5- تأمین پهنای باند وسیع، پایدار و در دسترس؛

6- پاسخ‌گویی و رفع مشکلات حوزه فناوری اطلاعات (سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه و امنیت) کاربران دانشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛