اطلاعات تماس

 

 

تلفن مستقیم:
98-81-31401034

31401035

31401036

31401038

پست الکترونیکی: support@basu.ac.ir

 

تلفن داخلی: 1034-1035-1036-1038-1040

آدرس: همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا- مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات - کد پستی 6517838695