اختلال در ارتباط شبکه داخلی دانشگاه

اختلال در ارتباط شبکه داخلی دانشگاه


احتراما با توجه به اجرای پروژه ارتقاء زیرساخت شبکه دانشگاه، به اطلاع می رساند ارتباط شبکه در محدوده دانشکده های اقتصاد، ادبیات، کشاورزی، مهندسی و همچنین خوابگاه های مستقر در پردیس دانشگاه، مرکز نشر و خانه فرهنگ و سایر مراکزی که ارتباط آنها از طریق دانشکده اقتصاد برقرار است از تاریخ چهارشنبه 29 بهمن تا جمعه 1 اسفند قطع خواهد بود.

آدرس کوتاه :

اخبار و اطلاعیه ها