اخبار

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی جدید می رساند حساب کاربری VPN به منظور دسترسی به اینترنت در داخل پردیس دانشگاه فعال شده است. جهت استفاده از سرویس VPN از شماره دانشجویی به عنوان نام...

سه‌شنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۰

اطلاعیه ها