اخبار

به اطلاع کاربران محترم سرویس پست الکترونیک دانشگاه می رساند که در روزهای اخیر ایمیل جعلی با عنوان Important: Deactivation of your email address. در خصوص غیر فعال شدن ایمیل برای کاربران ارسال گردیده...

دوشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۸

اطلاعیه ها